VB Computer Shop - Artikel Info

Artikel nummerFUJPA03670B501
Producent Fujitsu Technology Solutions
Part nummer PA03670-B501
Omschrijving Fi-7280 Document scanner duplex600x600 dpi up to 80PPM ADF +
Flatbed scanner USB 3.0 A4
  Scanner: fi-7160 kenmerken

fi-7160 - 600 dpi, 60ppm / 120ipm, A4, LCD, 2x CCD, USB 3.0,4.2kg

De snelle, compacte en intutieve fi-7180, fi-7280, fi-7160 enfi-7260 desktop scanners van Fujitsu staan klaar om uw documentennaadloos te verwerken en digitaal beschikbaar te maken.
- Verbeteren productiviteit/samenwerking/klanttevredenheid
- Voldoen aan wettelijke bepalingen en voorschriften en disasterrecovery doelstellingen
- Besparen ruimte en geld
- Helpen energiebeheer

Dit zijn de eerste desktop scanners ter wereld met het iSOP(Intelligent Sonic Paper Protection) systeem, dat veranderingen inhet papiergeluid detecteert en de papierinvoer verbetert. Verderebevatten ze innovatieve nieuwe hardware en software om uwdagelijkse procedures en de efficiency van uw organisatie teverbeteren.

Flexibele, gebruiksklare digitaliseringsoplossing voordocumenten
De fi-7180, fi-7280, fi-7160 en fi-7260 zijn ontworpen omdigitaliseringsprocedures voor kenniswerkers of kleine werkgroepente ondersteunen. Deze robuuste scanners zijn gebaseerd op eensolide reputatie; ze zijn gemakkelijk om in te stellen en teonderhouden en worden geleverd met de beeldverbeteringssoftwarePaperStream IP en de automatiserings- en verbeteringssoftwarePaperStream Capture.

Probleemloze controle en beheer
Het LCD-scherm in het bedieningspaneel geeft nuttige informatie,zoals de huidige scannerinstellingen, operationele status en eenpapierteller. U kunt in een oogwenk de scannerstatus bekijken en devooraf ingestelde scanprocedures starten.

De fi-7180, fi-7280, fi-7160 en fi-7260 worden geleverd metcentrale functies die systeembeheerders kunnen gebruiken voor hetbeheer en de installatie van meerdere scanners, controle van deoperationele status en het updaten van drivers en software vanaf nlocatie. Hierdoor worden de kosten en werklast in verband metsetup, bediening en onderhoud van een groot aantal scanners in eenorganisatie en in een groeiend scannernetwerk op meerdere locatiesdrastisch gereduceerd.

Intutieve invoerfuncties zorgen voor een verbeterde werking encontinubedrijf zonder onderbrekingen
De onovertroffen en bewezen documentinvoer zorgt voor moeiteloosscannen van gemengde batches via de desktop en helpt om debenodigde voorbereidingstijd te minimaliseren. Bovendien hebben defi-7180, fi-7160, fi-7280 en fi-7260 scanners nu een uniekepapierbeschermingsfunctie die is gebaseerd op akoestische sensors,de iSOP (Intelligent Sonic Paper Function). Deze functie verlaagthet risico van documentbeschadiging door het papiergeluid tecontroleren en stopt de papierinvoer wanneer een abnormaal geluidwordt gedetecteerd. Bij het scannen van gemengde batches vandocumenten met verschillende diktes vermindert descheefstandcorrectie de fysieke scheefstand van documenten in destandaard papierbaan, waardoor elk document eenvoudig en zonauwkeurig mogelijk wordt gedigitaliseerd.

Alle vier scannermodellen hebben bovendien een ultrasone sensor dieinvoerfouten, zoals twee of meer vellen die bij meervoudige invoertegelijk door de scanner worden gevoerd, nauwkeurig detecteert. Zehebben ook een intelligente meervoudige invoerfunctie voordocumenten die met opzet zijn voorzien van aangehecht papier meteen bepaalde grote of op bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld post-itsof fotos. De scanner herkent automatisch de plaats van bevestigingvan de bijlage en slaat die zone over voor wat betreft het meldenvan storingen.

Ingebouwde flatbed voor een groter scanpotentieel
De fi-7280 en fi-7260 modellen beschikken over een ingebouwdeultrasnelle flatbedmodule voor het scannen van onder anderegebonden, geniete of kwetsbare documenttypen.

PaperStream IP hoogwaardige beeldverwerking
PaperStream IP is de nieuwe scannerdriver voor de fi-7180, fi-7280,fi-7160 en fi-7260 scanners. PaperStream IP voldoet aan deindustrienormen TWAIN en ISIS en is als standaard uitgerust metgeavanceerde beeldverwerking met automatische verwijdering vanbeeldruis en achtergrondpatronen en met tekenvergroting ombuitengewoon duidelijke en hoogkwalitatieve beelden te produceren,die rechtstreeks in de werkstroom van de gebruiker kunnen wordengemporteerd. PaperStream IP heeft een intutieve,gebruiksvriendelijke interface die kan worden ingesteld opAdministrator (beheerder) of User (gebruiker) om het scanproces tevereenvoudigen en om fouten te voorkomen. PaperStream IP bevatbovendien een nieuwe geassisteerde scanmodus waarmee de gebruikervisueel het beste beeld uit een serie beelden kan selecteren, inplaats van de scanparameters een voor een met de hand te moetenaanpassen.

PaperStream Capture verbeteren van batchscannen
PaperStream Capture is een gebruiksvriendelijkdigitaliseringsprogramma om gemakkelijk batchscanprofielen tekunnen maken met alle gewenste instellingen en configuraties om hetscanproces te beheersen, van het scannen tot de opname van hetbeeld in de normale werkstroom van de gebruiker. Nadat eenbatchprofiel is gemaakt kan het met n klik worden uitgevoerd, ofgekoppeld worden aan toetsen op het voorpaneel van de scanner omhet hele digitaliseringsproces te stroomlijnen.
Informatie
EAN/UPC4939761305856
Gewicht 8,80 (kg)
Prijs excl BTW1.493,00 EUR
Prijs incl BTW1.806,53 EUR
Bestellen
Catalogus verwijzingen:
 


Product specificaties ***
Omschrijving fi-7280 - 600 dpi, A4, ADF + Flatbed, 80ppm / 160ipm, 1.7s, 3x CCD, LCD, USB 3.0, 8.8kg
De snelle, compacte en intuïtieve fi-7180, fi-7280, fi-7160 en fi-7260 desktop scanners van Fujitsu staan klaar om uw documenten naadloos te verwerken en digitaal beschikbaar te maken.
- Verbeteren productiviteit/samenwerking/klanttevredenheid
- Voldoen aan wettelijke bepalingen en voorschriften en disaster recovery doelstellingen
- Besparen ruimte en geld
- Helpen energiebeheer

Dit zijn de eerste desktop scanners ter wereld met het iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection) systeem, dat veranderingen in het papiergeluid detecteert en de papierinvoer verbetert. Verdere bevatten ze innovatieve nieuwe hardware en software om uw dagelijkse procedures en de efficiency van uw organisatie te verbeteren.

Flexibele, gebruiksklare digitaliseringsoplossing voor documenten
De fi-7180, fi-7280, fi-7160 en fi-7260 zijn ontworpen om digitaliseringsprocedures voor kenniswerkers of kleine werkgroepen te ondersteunen. Deze robuuste scanners zijn gebaseerd op een solide reputatie; ze zijn gemakkelijk om in te stellen en te onderhouden en worden geleverd met de beeldverbeteringssoftware PaperStream IP en de automatiserings- en verbeteringssoftware PaperStream Capture.

Probleemloze controle en beheer
Het LCD-scherm in het bedieningspaneel geeft nuttige informatie, zoals de huidige scannerinstellingen, operationele status en een papierteller. U kunt in een oogwenk de scannerstatus bekijken en de vooraf ingestelde scanprocedures starten.

De fi-7180, fi-7280, fi-7160 en fi-7260 worden geleverd met centrale functies die systeembeheerders kunnen gebruiken voor het beheer en de installatie van meerdere scanners, controle van de operationele status en het updaten van drivers en software vanaf één locatie. Hierdoor worden de kosten en werklast in verband met setup, bediening en onderhoud van een groot aantal scanners in een organisatie en in een groeiend scannernetwerk op meerdere locaties drastisch gereduceerd.

Intuïtieve invoerfuncties zorgen voor een verbeterde werking en continubedrijf zonder onderbrekingen
De onovertroffen en bewezen documentinvoer zorgt voor moeiteloos scannen van gemengde batches via de desktop en helpt om de benodigde voorbereidingstijd te minimaliseren. Bovendien hebben de fi-7180, fi-7160, fi-7280 en fi-7260 scanners nu een unieke papierbeschermingsfunctie die is gebaseerd op akoestische sensors, de iSOP (Intelligent Sonic Paper Function). Deze functie verlaagt het risico van documentbeschadiging door het papiergeluid te controleren en stopt de papierinvoer wanneer een abnormaal geluid wordt gedetecteerd. Bij het scannen van gemengde batches van documenten met verschillende diktes vermindert de scheefstandcorrectie de fysieke scheefstand van documenten in de standaard papierbaan, waardoor elk document eenvoudig en zo nauwkeurig mogelijk wordt gedigitaliseerd.

Alle vier scannermodellen hebben bovendien een ultrasone sensor die invoerfouten, zoals twee of meer vellen die bij meervoudige invoer tegelijk door de scanner worden gevoerd, nauwkeurig detecteert. Ze hebben ook een intelligente meervoudige invoerfunctie voor documenten die met opzet zijn voorzien van aangehecht papier met een bepaalde grote of op bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld post-its of foto’s. De scanner herkent automatisch de plaats van bevestiging van de bijlage en slaat die zone over voor wat betreft het melden van storingen.

Ingebouwde flatbed voor een groter scanpotentieel
De fi-7280 en fi-7260 modellen beschikken over een ingebouwde ultrasnelle flatbedmodule voor het scannen van onder andere gebonden, geniete of kwetsbare documenttypen.

PaperStream IP – hoogwaardige beeldverwerking
PaperStream IP is de nieuwe scannerdriver voor de fi-7180, fi-7280, fi-7160 en fi-7260 scanners. PaperStream IP voldoet aan de industrienormen TWAIN en ISIS en is als standaard uitgerust met geavanceerde beeldverwerking met automatische verwijdering van beeldruis en achtergrondpatronen en met tekenvergroting om buitengewoon duidelijke en hoogkwalitatieve beelden te produceren, die rechtstreeks in de werkstroom van de gebruiker kunnen worden geïmporteerd. PaperStream IP heeft een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface die kan worden ingesteld op Administrator (beheerder) of User (gebruiker) om het scanproces te vereenvoudigen en om fouten te voorkomen. PaperStream IP bevat bovendien een nieuwe geassisteerde scanmodus waarmee de gebruiker visueel het beste beeld uit een serie beelden kan selecteren, in plaats van de scanparameters een voor een met de hand te moeten aanpassen.

PaperStream Capture – verbeteren van batchscannen
PaperStream Capture is een gebruiksvriendelijk digitaliseringsprogramma om gemakkelijk batchscanprofielen te kunnen maken met alle gewenste instellingen en configuraties om het scanproces te beheersen, van het scannen tot de opname van het beeld in de normale werkstroom van de gebruiker. Nadat een batchprofiel is gemaakt kan het met één klik worden uitgevoerd, of gekoppeld worden aan toetsen op het voorpaneel van de scanner om het hele digitaliseringsproces te stroomlijnen.
Warranty 1 jaar
Scannen Black/white scanning colour modes Grayscale, Monochrome
Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4) 160 ipm
Flatbed scan snelheid (b/w, A4) 1.7 sec/pagina
Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4) 160 ipm
ADF scan snelheid (colour, A4) 80 ppm
ADF scan snelheid (b/w, A4) 80 ppm
Film-scannen N
Kleurdiepte uitvoer 24 Bit
Duplex scannen Y
Kleurenscans Y
Optische scanresolutie 600 x 600 DPI
Maximum scanformaat 216 x 355.6 mm
Design Beeldscherm LCD
Kleur van het product Black, White
Scanner type Flatbed & ADF
Performance Scanner-drivers ISIS, TWAIN
Dagelijkse diensten cyclus (max) 6000 pagina's
Lichtbron White LED (3x)
Type beeldsensor CCD
Invoercapaciteit Capaciteit automatische documentinvoer 80 vel
Papier Detectie meervoudige invoer Y
ISO A-series afmetingen (A0...A9) A4
Mediagewicht, automatische doorvoer 27 - 413 g/m²
Scanformaat documentinvoer (min) 50.8 x 54 mm
Maximum scanformaat (documentinvoer) 216 x 355.6 mm
Poorten & interfaces Standaard interfaces USB 2.0, USB 3.0
Energie Ingangsspanning 100-240 V
Stroomverbruik (indien uit) 0.35 W
Stroomverbruik (in standby) 1.8 W
Typisch stroomverbruik 43 W
Soort voeding AC
Minimale systeemeisen Ondersteunt Windows Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Ondersteunde server operating systems Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012
Eisen aan de omgeving Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 20 - 80 procent
Temperatuur, in bedrijf 5 - 35 °C
Certificaten RoHS compliance Y
Energy Star-certificaat Y
Gewicht en omvang Gewicht 8800 g
Hoogte 234 mm
Diepte 577 mm
Breedte 300 mm
Inhoud van de verpakking Meegeleverde software PaperStream IP
PaperStream Capture
Software Operation Panel
Error Recovery Guide
ScanSnap Manager
Scan to Microsoft SharePoint
ABBYY FineReader
Tool Scanner Central Admin
 
Gerelateerde producten
7520 Accessoires - Schoonmaakprodukten
FUJSCCLEWGD - EOL* Wkgroup&Departmental Scanner Cleaning Kit
4F10 Printer verbruiksartikelen - Inkt/toner
FUJCA000500262 Ink Cartridge (HP C6602A)
en scannerkits
FUJPA033600013 ScanSnap Carrier Sheets/5sh
Wenst u meer informatie? Stel uw vragen per e-mail: shop@vb.net.

Wij besteden de grootste zorg aan de juistheid en volledigheid van de informatie die wij aan u verstrekken. Het is echter mogelijk dat er toch onjuistheden in voorkomen.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
* Een artikel met de vermelding 'EOL' is niet meer verkrijgbaar
*** Een deel van deze informatie is verstrekt door ICEcat.
© 2020 VB NetConsult. Info: shop@vb.net.
Naar het hoofdmenu: www.vb.net/shop/.

  Hoofdmenu Bestellen/offerte Produkt zoeken Help Aanbiedingen E-mail: shop@vb.net